Wydawnictwo

ATLAS KOLEJOWY POLSKI, CZECH i SŁOWACJI
ATLAS DRAH POLSKA, ČESKA A SLOVENSKA

Historia Linii Kolejowych - Historie Železničních Tratí

 

Wydawca / Nakladatelství
Hubert Waguła & Sławomir Fedorowicz
ul. Spokojna 5/6, 30-054 Kraków, Polska


© Atlas Kolejowy Polski
zarejestrowany został 20 marca 2014 roku (Nr Rej. Pr. 2704) w Rejestrze Dzienników i Czasopism
prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny, jako czasopismo.